Online læremidler

Elektronikk ►►

Radioteknikk (enkel) ►►

Åpent lisenskurs på web ►►

The Art of CW ►►


Kurs høst 2019


I november starter vi nytt kurs som fører frem til radioamatørlisens.

Kurset går over 13 kvelder inkl. eksamen. Ukedag vil variere litt gjennom kurset, men endelig plan skal være klar ved oppstart. Ingen kurskvelder i desember.

Første kurskveld: Torsdag 7. november kl. 18.00-21.00.

Sted: Klubbhuset på Tjelta i Sola kommune

Pris: Kr 1200 + lærebok kr 430. Speidere og studenter betaler kr 600 for kurset.

Påmelding/spørsmål til la6uka (at) lyse.net

Arrangør: Jærgruppen av NRRL

Kurs som fører frem til lisensprøve

Morsekravet ble tatt bort i 2004, og for å bli radioamatør kreves det nå kunnskap i elementær elektronikk, litt om radiobetjening og lover og regler. 

Gruppen arrangerer kurs når et antall interesserte har meldt seg. Her tar en spesielt for seg de emnene i læreboken 'Veien til internasjonal radioamatørlisens' som kan være vanskeligst å lære på egen hånd.  Ta kontakt med Jærgruppen om dette er av interesse for deg.  Det er ikke påkrevd å være medlem i gruppen for å delta på kurs.

 

Læreboken "Veien til internasjonal radioamatørlisens" kan bestilles fra NRRL i Oslo (kr. 410)

 

For mer informasjon, se kontaktsiden.