Møtedager vinter/vår 2021

Medlemsmøtene holdes normalt i klubbhuset Tjelta den første onsdag i måneden med start kl. 18:30.
Åpent hus med drop-in på andre onsdager, noen ganger også med program.

Med begrenset mulighet for å samles fysisk, satser vi på nettbaserte møter i tiden fremover til situasjonen tilsier noe annet.

Dato

Tema

Onsdag 23.2.2021

Årsmøte

Onsdag 3.3.2021

9J2LA - DXpedisjonen til Zambia v/ LA8OM

Onsdag 7.4.2021

Arbeidsmøte, planer for 2021

Onsdag 5.5.2021

Remote radiokjøring v/ LA8NRA

Onsdag 2.6.2021

 

Onsdag 9.6.2021

Sommergrill hvis mulig

Oversikt over tidligere gruppemøter finnes her >> 

Møteprogram      

Har du forslag til tema eller spesielle ønsker for kommende sesongs program, er det bare å ta kontakt.

E-post                   

Vi sender informasjon om aktiviteter m.m. pr e-post til våre medlemmer. Dersom du har epost-adresse, men i dag ikke mottar info fra Jærgruppen på den måten, send en melding til post krølla la1j.no for å bli registrert. Legg også ved mobilnr som kan benyttes til SMS for enkelte påminnelser.